HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W RUDNIKU NAD SANEM

Jednostka nasza powstałą w 1876 roku z inicjatywy druhów Felicjana Preyhubera, Franciszka Pawłowskiego i Edwarda Gazdy, a miło to miejsce podczas zaboru austryjackiego. Była ona wówczas nazywana potocznie „Fajermany”, a jej pierwszym Naczelnikiem był Felicjan Preyhuber. Pierwsza wzmianka o naszej jednostce w Kurierze Rzeszowskim jest z roku 1887. Były to czasy w których gęsta szeregowa zabudowa Rudnika była drewniana a nawet niektóre domy były kryte strzechą, wtedy często powstawały pożary które trawiły duże ilości domów. Dzięki akcji rudnickich strażaków został uratowany od pożaru w 1887 Kościół w Rudniku. Strażacy musieli być ciągle w pogotowiu ponieważ często wylewał San i jeździli oni do pożarów nawet pod Przeworsk, a pożary trawiły nawet pół Rudnika jak np. w 1896 roku. W tych czasach Strażacy oprócz gaszenia pożarów pilnowali mienia przed złodziejem i pożarem oraz alarmowali oni ludność o niebezpieczeństwie

Sprzęt jakim się posługiwali to sznury, drabiny, zaprzęg konny z dwoma sikawkami ręcznymi, beczką na wodę i hydronetką, strażacy mieli także brązowe mundury, mosiężne hełmy i pasy z toporkami. Posiadali oni również drewnianą remizę z wieża do wspinania i suszenia węży, a przy rzece znajdował się specjalny czerpak do pobierania wody z rzeki do beczkowozu. Już wówczas straż pożarna posiadała swój sztandar.

Strażacy byli w tamtych czasach ostoją patriotyzmu i zawsze uczestniczyli w życiu codziennym Rudnika, urozmaicając uroczystości świeckie i Kościelne, stali na warcie przy Grobie Chrystusa podczas Wielkanocy. A jak przyszło walczyć za ojczyznę nie szczędzili swojej krwi

         W czasie II Wojny Świtowej 8 Wrzenia 1939 roku nas i strażacy dzielnie walczyli z pożarem fabryki Kalafonii i Terpentyny po zbombardowaniu przez hitlerowskie samoloty, był to drugi co do wielkości pożar w Rudniku. Jako jedyni stali na posterunku gdy ludność uciekała w popłochu.

         Po zakończeniu wojny jednostka zorganizowała się od nowa, nastały nowe trudne czasy, brakowało sprzętu do walki z pożarami. Duża część sprzętu została zrabowana przez okupanta jak i wojska Radzieckie co opisuje ten dokument.

W 1949 roku naczelnikiem został Emanuel Zygmunt,

który sprzedał do zakładu „Jedność” sikawkę ręczną dwutłokową i w zamian kupił wojskowy samochód ciężarowy OPEL BLITZ, który został przystosowany przez strażaków do przewozu sprzętu pożarniczego

  Tego typu samochód został przystosowany przez strażaków na wóz bojowy. 

      W roku 1959 wycofano samochód Opel Blitz a w jego miejsce zakupiono nowy samochód STAR 20, był to już nowy typowy samochód pożarniczy produkcji polskiej. Był już to samochód gaśniczy z prawdziwego zdarzenia jak na tamte czasy posiadający zbiornik na wodę i motopompę

Tak wyglądał samochód Star 20.

            W 1976 roku wybuchł trzeci co do wielkości pożar w Rudniku. Zapaliły się magazyny z wyrobami koszykarskimi w przedsiębiorstwie „Wikplast”. W czerwcu tego samego roku odbyła się uroczystość 100-lecia Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem gdzie przybyło dużo zaproszonych gości nawet z Komendy Głównej Straży Pożarnych w Warszawie i okolicznych jednostek OSP. Podczas tych uroczystości został wręczony i udekorowany Złotym Krzyżem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zasłużeni strażacy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi.
Dyplom jaki dostała Rudnicka Straż Pożarna na 100-lecie swojego istnienia.

  Nowy sztandar dla naszej OSP, który został odznaczony złotym Znakiem Związku OSP

przemarsz pododdziałów ulicami Rudnika, którym towarzyszyła orkiestra

w roku 1966 Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem wzbogaciła się o samochód pożarniczy marki Star 25.

Strażacy z Rudnika przed samochodem Star 25 w roku 1973

dzień strażaka 1974 rok

Od roku 1977 nasz jednostka jest jednostką typu S-2, posiadającą dwa samochody bojowe. Stało się to po przekazaniu z Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy zakładach drzewnych "Jarot"  samochodu bojowego marki Żuk A15. został on wycofany z podziału bojowego w roku 2002, po ćwierć wieku  służby dla naszej OSP.

W lipcu 1980 roku na wskutek padających przez kilkanaście dni dreszczów wylał San od Koziarni po Przędzel. Nasi strażacy razem z wojskiem walczyli przez trzy dni o utrzymanie wałów na Sanie co się im udało, dzięki czemu woda nie zalała wielu domów.

W roku 1989 po zorganizowanej prze Urząd Miasta i Gminy składce wśród rudnickich zakładów przemysłowych zakupiono nowy samochód gaśniczy JELCZ 004 GCBA 6/32 który dobrze służy mieszkańcom Rudnika i Okolic do dnia dzisiejszego.  

przekazanie kluczyków do nowego samochodu dla OSP Rudnik, które odbiera Prezes Józef Babiarz
W roku 1992 powstała w OSP Rudnik nad Sanem  Chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Rok 1995 był szczególnym rokiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem ponieważ została ona włączona 12 maja do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego, wraz z OSP Jeżowe, OSP Krzeszów, OSP Pysznica, OSP Bojanów. Były to pierwsze jednostki tworzące Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.
Rok 1997 był bardzo tragicznym rokiem ze względu na powódź 100-lecia jak ogarnęła nasz kraj, jednostka OSP w Rudniku nad Sanem  brała udział w zwalczaniu jej skutków na rzece Wisła w okolicach Połańca, gdzie przez 7 dni  nieśli oni  pomoc ludziom przy pomocy dwóch łodzi i samochodu GLM 8 Żuk.
W roku 1999 powstaje przy naszej jednostce Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W roku 2000 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się W
I Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, wśród zaproszonych gości był Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Również w tych zawodach brały udział dwie drużyny MDP Dziewcząt i Chłopców z OSP Rudnik nad Sanem oraz MDP z OSP Krzeszów
W lipcu roku 2001 podczas powodzi nasza jednostka brała udział samochodem GCBA 6/32 w  zabezpieczaniu wałów na Wiśle w gminie Chwałowice.
W roku 2002 powstaje przy naszej jednostce Kobieca Drużyna Pożarnicza, która w lipcu wraz z MDP uczestniczy w obozie szkoleniowym w miejscowości Łążek  

22 grudnia 2003 roku nasza jednostka wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy Ford FABY Transit Furgon 350 M, którego zakup został sfinansowany  w następujący sposób:
- 49 900 zł Gmina Rudnik nad Sanem
- 40 000 zł Zarząd Główny OSP w Warszawie
- 10 000 zł środki OSP w Rudniku nad Sanem
razem: 99 900 zł.

Samochód ten jest przystosowany do przewozu 6 ratowników oraz posiada szybkie natarcie o ciśnieniu roboczym 30 - 170 bar i zbiornik na wodę o pojemności 100 l.


Samochód Ford FABY Transit Furgon 350 M przed Urzędem Miasta i Gminy w Rudniku na  Sanem

Samochód z Kielc przyprowadzili druhowie. 

        14 marca 2004 roku odbyło zebranie sprawozdawcze za rok 2003 Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem, na którym byli  członkowie OSP Rudnik nad Sanem (59 osób) oraz następujący Goście:

oraz przedstawiciele OSP Przędzel, OSP Kopki i OSP Przędzel Kolonia

 

Historia naszej OSP w późniejszych latach. (kliknij w dany rok a otworzy ci się nowe okienko)

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2007

ROK 2008

ROK 2009

ROK 2010

ROK 2011

ROK 2012

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

 

  DO GÓRY