W ROKU 2006 nasza OSP miała 116 wyjazdy do akcji w tym 80 pożarów, 36 miejscowych zagrożeń,

 

W dniu 27.01.2006r druhowie z naszej jednostki zastępem GCBA 6/32 wylewali wodę na lodowisko w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem
W dniu 28.01.2006r. delegacja z naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w pogrzebie tragicznie zmarłego druha z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu. 
W dniu 18 lutego br. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd OSP Rudnik nad Sanem. Na zebranie przybyli następujący goście:

Skład nowego zarządu  przedstawia się następująco:
- prezes – dh Mariusz Śłusarczyk
- wiceprezes – dh Tomasz Krokos
- wiceprezes - dh Natalia Szewczyk
- wiceprezes – naczelnik dh Paweł Kazanecki
- zastępca naczelnika – dh Paweł Jarosz
- skarbnik – dh Agnieszka Szast 
- sekretarz – dh Beata Marut 
- gospodarz – dh Stanisław Urbanik
- kronikarz – dh Natalia Jarosz 

Komisja Rewizyjna: 
- przewodniczący – dh Piotr Niedziałek
- sekretarz – dh  Ewelina Pleśniarska
- członek – dh Mariusz Kłos

W dniu 02.04.2006 rok druhowie z naszej jednostki uczestniczyli wraz z druhami z OSP Przędzel Kolonia w uroczystej mszy z paleniem ogniska na rynku w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła 

 W dniu 3 maja br. delegacja naszej OSP wraz ze sztandarem uczestniczyła w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Podolszynce Plebańskiej.
W dniu 7 maja br. delegacja naszej OSP wraz ze sztandarem uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Kalwarii Pacławskiej.
W dniu 16 maja nasza jednostka zastępami GCBA 6/32 i GLM 8 uczestniczyła w pokazach w Szkole Podstawowej nr. 1.

W dniu 20 maja odbył się w naszej remizie Zjazd  Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudniku nad Sanem. Wśród zaproszonych gości byli:
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku st. kpt. Jerzy Bąk
W-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh. Jan Pac
Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz

Na Zjeździe został wybrany nowy Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudniku nad Sanem w następującym składzie:

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Komendant gminny
Sekretarz
Skarbnik
Członek prezydium   
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
- Mieczysław Paszek
- Edward Szast
- Mariusz Ślusarczyk
- Grzegorz Łojek
- Tadeusz Niedziałek
- Stanisław Koszałka
- Robert Burdzy
- Waldemar Grochowski
- Paweł Kazanecki
- Adam Dubiel
- Tomasz Baran
- Tomasz Małek
- Sławomir Brzeski
- Mieczysław Idzi
Powołano komisję rewizyjną w składzie:
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący   
Sekretarz
Członek
Członek
- Stanisław Koń
- Józef Sudoł
- Dariusz Świta
- Tomasz Krokos
- Franciszek Szwedo

Wybrano następujących przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego:
Druha Tadeusza Niedziałka
Druha Mariusza Ślusarczyka
Wybrano delegatów na zjazd powiatowy:
Druha Waldemara Grochowskiego
Druha Edwarda Szasta

Księdza Sławomira Brzeskiego wybrano na Gminnego Kapelana Związku OSP RP
w Rudniku nad Sanem
W dniu 21 maja o godzinie 14 30  odbyła się Msza Święta z okazji Dnia Strażaka i Święta Świętego Floriana. Mszę odprawił Kapelan  Miejsko - Gminny ks. Sławomir Brzeski.

W dniach 2 - 4 czerwca nasza jednostka wraz z OSP Kopki, OSP Przędzel, OSP Przedzel -Kolonia brała udział w zabezpieczeniu imprezy "WIKLINA 2006" w Rudniku nad Sanem.

W dniu 5 czerwca nasza jednostka zastępem GLM Ford z pompą szlamową i pływającą oraz pompą szlamową z OSP Kopki udał się do usuwania skutków powodzi w mieście Sędziszów Małopolski powiecie ropczycko- sędziszowskim.

W dniu 15 czerwca druhowie z naszej OSP uczestniczyli w Mszy Świętej i Procesji z okazji "Bożego Ciała"

W dniu 18 czerwca 2006 roku w Harasiukach odbyły się IV Zawody Powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których uczestniczyły drużyny dziewcząt i chłopców z naszej OSP. Z całego powiatu startowało ogółem 15 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W grupie dziewcząt I miejsce zajęła MDP z OSP Krzeszów, a nasza drużyna zajęła 4 miejsce.

W grupie chłopców I miejsce zajęła MDP z OSP Krzeszów, a nasza drużyna zajęła II miejsce.
Nasza dziewczęca drużyna gotowa do startu w ćwiczeniu bojowym

Nasza chłopięca drużyna z opiekunem

Nasze drużyny z Burmistrzem Waldemarem Grochowskim, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Prezesem OSP Rudnik, Opiekunami drużyn i członkami OSP którzy kibicowali na zawodach.

 W dniu 21 czerwca na obiekcie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem odbyły się ćwiczenia zgrywające
W ćwiczeniach uczestniczyły następujące jednostki: JRG Nisko GBA 2/26, SRt, JRG 1 Stalowa Wola SD-30, OSP Rudnik GCBA 6/32 i GLM 8. OSP Kopki GBA 2/16. Zadaniem jednostek było ugaszanie pożaru w budynku szkoły oraz ewakuacja wszystkich osób znajdujących się w budynku.

W dniu 4 lipca delegacja z naszej jednostki wraz z druhami z OSP Kopki uczestniczyła w pogrzebie tragicznie zmarłego kierowcy w OSP Nowosielec.
W dniu 25 lipca delegacja z naszej jednostki uczestniczyła w pogrzebie tragicznie zmarłego kierowcy w OSP Jeżowe.
W dniu 2 sierpnia około godziny 1 30 w nocy nasza jednostka zastępem GCBA 6/32 wraz JRG Nisko GCBA 4/16, SOp, OSP Kopki GBA 2/16, OSP Krzeszów GCBA 6/32, GBM 2,5/8, OSP Przędzel GCBA 5/32, OSP Przędzel Kolonia GBAM 2/8+8 uczestniczyła w akcji gaszenia magazynu z wikliną przy ulicy Grunwaldzkiej w Rudniku nad Sanem. Podczas trudnej i długiej akcji gaśniczej jeden ze z OSP Kopki dostał spadająca belką drewnianą podczas zawalenia się dachu, po przewiezieniu do szpitala okazało się że doznał złamania nogi wraz z przemieszczeniem. Straty wstępnie oszacowana na 50 ty złotych.

 

Dogaszanie pogorzeliska 02.08.2006 r. przez dh z OSP Rudnik nad Sanem i OSP Przędzel - Kolonia.

W dniu 11 sierpnia 2006 r. nasza jednostka zastępem GLM 8 brała udział w zabezpieczeniu części trasy  przebiegającej przez Rynek w Rudniku  "III rundy eliminacji mistrzostw polski pojazdów zabytkowych" 

 

W dniu 9 sierpnia sekcja ratownictwa wodnego z naszej OSP odbyła ćwiczenia na rzece San i Rudna  z naszej łodzi motorowej i nowym silnikiem zaburtowym JONHSON 25 KM

 

W dniu 31.08.2006. nasz samochód GCBA 6/32 poszedł do karosacji w firmie "BOCAR"
W dniu 09.10.2006r. w godzinach paranych nasza jednostka zastępem GLM uczestniczyła w akcji pompowania wody z zalanej piwnicy w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej.

Prezes OSP nadzoruje przebieg pompowania wody z piwnicy.

W dniu 16.10.2006r. Delegacja w składzie Prezes Mariusz Ślurarczyk, Naczelnik Paweł Kazanecki  i Kierowca Józef Sudoł odwiedziła firmę "BOCAR" koło Częstochowy gdzie jest karosowany nasz samochód Jelcz. Podczas pobytu dokonany został przegląd prac wykonanych przy naszym samochodzie i zgłoszono kilka poprawek.

Prezes i Kierowca oglądają nasz samochód.

W dniu  19.10.2006r. około godziny 5 rano wybuchł pożar w zakładzie stolarskim w Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa kotłownia i pomieszczenie produkcyjne. W działaniach brało udział OSP Rudnik nad Sanem GLM i GBA 2/26 z JRG Nisko.
W dniu 7.11.2006 r. został przyprowadzony z karosacji nasz samochód Jelcz, przez delegacje w składzie: Prezes Mariusz Ślurarczyk, Naczelnik Paweł Kazanecki, Skarbnik Agnieszka Szast,  Gospodarz Stanisław Urbanik,  Kierowca  OSP Józef Sudoł i dh Sebastian Potocki.
Po karosacji nasz samochód ma zbiornik o pojemności 5m3 wody, autopompę o wydajności 3200l/min, działko wodne o wydajności 2400 l/min, kabinę dla 6 strażów, zraszacze, niezależne ogrzewanie kabiny i pojemny przedział sprzętowy zamykany 5 żaluzjami.

 

Delegacja OSP z Dyrektorem firmy "BOCAR" przed naszym samochodem.

Jelcz przed karosacją

a tak wyglądał po karosacji

W dniu 22.12.2006r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu naszej OSP, gdzie oprócz omówienia spraw bieżących podziękowano i wręczono drobną kwotę na leczenie  dh Marcinowi Łańczkowi Wiceprezesowi OSP Kopki za ofiarność i odwagę podczas akcji gaśniczej podczas której został on przygnieciony spadająca belką i doznał urazu złamania nogi )