W ROKU 2009 nasza OSP miała 99 wyjazdy do akcji w tym 58 pożarów, 41 miejscowych zagrożeń, 2 wyjazdów poza teren gminy, 1 wyjazd poza teren powiatu

 

W dniu 3 stycznia delegacja w składzie: Ślusarczyk Mariusz, Tomasz Krokos, Jarosz Paweł, Urbanik Stanisław, Kobiera Piotr, Krokos Krzysztof, Gendera Joanna, Kąc Wojciech,  uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez OSP Bukowina gm. Ulanów

W dniu 11 stycznia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Gimnazjum w Rudniku nad Sanem o godzinie 17 odbył  się pokaz ratownictwa drogowego (cięcie samochodu osobowego) w wykonaniu naszych strażaków. Na licytacji był również przejazd samochodem strażackim GCBA Jelcz. 
Odbył się również instruktaż udzielania pierwszej pomocy (Reanimacji) przeprowadzony przez strażaków z Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku i JRG PSP w Nisku.

Galeria ze strony sztabu WOŚP w Rudniku

W dniu 14 stycznia nasza OSP wzbogaciła się o nową torbę Ratownictwa Medycznego OSP R1, przekazana przez Oddział Okręgowy KRUS w Rzeszowie. 
Torba ta będzie się znajdować na wyposażeniu samochodu SLRt Polonez.

W dniu 15 lutego  o godzinie 16 00 odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej jednostki na które przybyli następujący goście:

Waldemar Grochowski - Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 
Bogusław Tofilski - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zatrudnienia w Sejmiku Woj. Podkarpackiego
bryg. Tadeusz Niedziałek - Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli zarazem Komendant Gminny ZOSP RP
st. kpt. Mariusz Czech - Przedstawiciel Komendanta PSP w Nisku zarazem Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
dh Edward Szast - Prezes OSP Kopki zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
Jan Młynarski Skarbnik Klubu Sportowego Orzeł Rudnik
Jacek Gil przedstawiciel Klubu Sportowego Orzeł Rudnik
Andrzej Wolak - sponsor naszej jednostki
Przedstawiciele OSP Bukowina gmina Ulanów.

Podczas zebranie została posumowana działalność naszej jednostki w roku 2008 i zostały przedstawione zamierzenia na rok bieżący  zostało udzielone absolutorium Zarządowi OSP, podjęto uchwały w sprawie uczynienia dh Stanisław Urbanika i dh Sławomira Brzeskiego członkami honorowymi naszej OSP, ustalono wysokość składki członkowskiej w roku 2009 oraz wręczono medale i statuetki następującym druhom

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
dh Kobiera Piotr
dh Mucha Leszek
dh Burdzy Andrzej
 Strażaka Wzorowego
dh Jarosz Paweł
dh Kobiera Paweł
dh Kobiera Teresa
Wysługę Lat 
55 lat  dh  Majcherta Stanisława, 
20 lat  dh Kosiora Arkadiusza
15 lat dh Kłos Mariusz, dh  Krokos Tomasz, dh Niedziałek Adam
10 lat  dh. Kobiera Krzysztof, dh Andrzej Burdzy
5 lat dh  Dmowska Dominika, dh Masłowska Nina, dh Kazanecka Joanna, dh Sikora Marcin, dh Kąc Wojciech, dh Krokos Krzysztof
Złotą Odznakę MDP
dh Piędel Michał, dh Karolina Szast, dh Płachta Weronika, dh. Dmowska Dominika
Srebrną Odznakę MDP
dh Pleśniarska Malwina, dh Machowska Dominika, dh. Dmowska Dagmara

 Tytuł Strażaka Roku 2008 otrzymali dh Piędlel Michał oraz dh Paweł Kazanecki
Pamiątkowe statuetki za najwięcej udziałów w akcjach ratowniczo - gaśniczych w roku 2008 otrzymali za misce I dh Jarosz Pawełw  za II dh Krokos Krzysztof, za III dh Ślusarczyk Mariusz
 

W dniu 22 lutego odbył się kulig dla MDP 
W dniach 20,21,27,28 marca 4 druhów z naszej OSP uczestniczyło w Kursie Szeregowych, który odbył się w Remizie OSP Nowosielec.

 

ćwiczenia z zagadnień Ratownictwa Drogowego z użyciem sprzętu naszej OSP i JRG Nisko

W dniu 3 kwietnia członkowie  MDP naszej OSP  dh Karolina Szast i dh Michał Piędel zajęli II i  III miejsce podczas powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 4 kwietnia zakończył się Kurs Szeregowych OSP w którym brało udział 4 naszych druhów.
Od dnia 7 kwietnia nasza jednostka posiada na swoim stanie samochód SOp VW Golf III, który został przekazany z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie - Ośrodek Szkolenia w Nisku

W dniu 11 kwietnia około godziny 7 rano naszą Wartę przy Grobie zakłócił sygnał syreny, po którym udaliśmy się do pożaru zakładu stolarskiego przy ul. Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem. W akcji brały udział jednostki z JRG Nisko 5 zastępów oraz OSP Kopki, OSP Przedzel, OSP Przędzel Kolonia i OSP Krzeszów 2 zastępami.

 

W dniach 10-12 kwietnia nasi strażacy wraz z dh z OSP Przedzel-Kolonia uczestniczyli w Warcie Honorowej przy Grobie Chrystusa i Mszy Rezurekcyjnej w Kościele Parafialnym w Rudniku nad Sanem.
W dniu 18 kwietnia odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego przeprowadzone na rzece Rudna.

W dniu 9 maja dh Robert Pyszowski zawarł związek małżeński, a strażacy z naszej OSP przygotowali Młodej Parze bramę oraz towarzyszyli mu w drodze do kocioła, zrobili szpaler przy wyjściu z Kocioła i odprowadzili samochodami strażackimi na sygnałach całą kolumnę do domu weselnego w Ulanowie. W drodze do domu weselnego bramę jeszcze zrobił oraz towarzyszyli mu w

W dniu 10 maja delegacja z naszej OSP wraz z pocztem Sztandarowym uczestniczyła w Regionalnych Obchodach Dnia Strażaka w Radomyślu oraz uroczystościach 110 lecia OSP w Radomyślu

W dniu 17 maja delegacja z naszej OSP z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Powiatowych Obchodach Dnia strażaka w Harasiukach

W dniach 18, 19  maja nasi strażacy i z OSP Przędzel - Kolonia uczestniczyli w powitaniu, warcie i pożegnaniu i  Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas przejazdu konwoju z obrazem nasi strażacy wraz z druhami z OSP Przedzel Kolonia kierowali ruchem drogowym na trasie przejazdu. Galeria zdjęć z przebiegu uroczystości ze strony Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

W dniu 6 czerwca dh Naczelnik uczestniczył w pogadance na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach programu "Szkoła bez Przemocy". Przedstawił on uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy osobom podczas różnego rodzaju zdarzeń oraz omówił wyposażenie torby PSP R1 będącej na stanie naszej OSP. Zdjęcia w galerii Szkoły nr 2.

W dniu 11 czerwca 18 druhów z naszej OSP oraz druhowie z OSP Przędzel - Kolonia uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej i procesji Bożego Ciała
W dniu 20 czerwca Z-ca naczelnika dh Paweł Jarosz i dh Joanna Gendera zawarli związek Małżeński, a strażacy z naszej OSP zorganizowali Młodej Parze w drodze do Kocioła bramę oraz  szpaler z toporkami przy wyjściu z Kocioł szpaler  Młoda Para cały czas poruszała się naszym samochodem SOp VW Golf, a towarzyszyły im samochody GLM i GCBA, którymi odprowadziliśmy na sygnałach kolumnę weselną.

W dniu 24 czerwca około godziny 2 20 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru składowiska opon w miejscowości Kamionka gmina Krzeszów. Oprócz naszej OSP brały w akcji udział: OSP Kopki, OSP Krzeszów, OSP Bukowina, OSP Bieliny, OSP Kamionka Dolna, OSP Kamionka Górna, OSP Hucisko, OSP Bystre , OSP Bieliny, OSP Ulanów, OSP Przędzel OSP Podolszynka Plebańska, OSP Harasiuki, OSP Gózd, OSP Wólka Tanewska, OSP Kurzyna, a także składowiska opon w miejscowości Kamionka gmina Krzeszów. Oprócz naszej OSP brały w akcji udział: OSP  JRG 1 SCn 18, JRG 2 GCBA + APL, KP PSP Leżańsk JRG Nowa Sarzyna GCBA + przyczepa ze środkiem pianotwórczym. Do zadań naszej OSP należało podawanie prądów wody  na zmianę z innymi OSP na palące się składowisko i budynek produkcyjny, dowożenie wody z hydrantu i zasilanie jednostek podających prądy wody i piany, zorganizowanie punktu przepompowywania środka pianotwórczego z przyczepy do zbiorników samochodów gaśniczych przy pompy szlamowej.

 

W dniu 26 czerwca około godziny 4 rano nasza OSP wraz z OSP Krzeszów i OSP Jeżowe została zadysponowana do usuwania skutków powodzi w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Strażacy z naszej OSP zabrali ze sobą 2 pompy szlamowe i pompę pływającą. Działania strażaków polegały na wypompowaniu wody z zalanych domów i posesji, usuwania błota i szlamu z budynków a także na pomocy mieszkańcom w wynoszeniu z zalanych domów mebli i wyposażenia które się nie nadawało do dalszego użytkowania.
W akcji z naszej OSP Brali udział:
W-ce Prezes Tamosz Krokos
D-ca Roty Paweł Kobiera
st. str. Piotr Kobiera
st. str. Krzysztof Krokos

 

W dniu 27 czerwca  dh Natalia Szewczyk zawarła związek Małżeński, a strażacy z naszej OSP zorganizowali Młodej Parze w drodze do Kocioła bramę  szpaler z toporkami przy wyjściu z Kocioł szpaler Cały czas towarzyszyły im samochody SOp VW Golf, GLM  którymi odprowadziliśmy na sygnałach kolumnę weselną

W dniu 5 Lipca nasza OSP uczestniczyła w 3 akcjach związanych z usuwaniem skutków burz  i towarzyszącego im silnego wiatru tj. powalonego drzewa  na drogę miedzy Rudnikiem a Jeżowym oraz dwóch drzew pochylonych nad budynkami mieszkalnymi w Rudniku przy ul. Grunwaldzkiej (obok remizy) i ul. Wyszyńskiego.

W dniu 1 Sierpnia odbyły się w Przędzelu Miejsko Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, startowały w nich następujące drużyny: kobieca  z OSP Rudnik nad Sanem, męskie 2 drużyny z OSP Rudnik nad Sanem, OSP Kopki, OSP Przędzel oraz OSP Nowosielec z Miasta i Gminy Nisko.

Grupa A (mężczyźni)  
Ćwiczenie Bojowe                             Sztafeta pożarnicza 7x50 m           Klasyfikacja Generalna               Miejsce
OSP Rudnik B - 49,20 pkt                           65,20 pkt                                    114,40 pkt                             I
OSP Rudnik A - 67,70 pkt                           68,80 pkt                                    136,50 pkt                            II
OSP Przędzel - 95,40   pkt                           67,60 pkt                                    163,00 pkt                           III
OSP Kopki - dysk                                        69,70 pkt                                  dyskwalifikacja                       IV
OSP Nowosielec - 56,70 pkt gościnnie         78,00 pkt                                     134,70 pkt                                   

Grupa C (kobiety)
OSP Rudnik        121,00 pkt                           80,50 pkt                                   201,50   pkt                         I                                            

Składy drużyn OSP Rudnik nad Sanem                                                   

Drużyna "A" Drużyna "B" Drużyna Kobiet
Krokos Tomasz Ślusarczyk Mariusz   Jarosz Natalia
Kobiera Krzysztof Kazanecki Paweł   Marut Beata
Jarosz Paweł  Kobiera Paweł  Tutka Natalia
Piędel Michał Sikora Marcin Machowska Dominika
Burdzy Andrzej Maziarz Jakub  Dymowska Dominia
Potocki Jakub Zastawny Mariusz Płachta Weronika
Skrzypek Krzysztof Mazur Krzystof  Zygmunt Lucyna
Ruszkiewicz Norbert  Nawrocki Sławomir Szast Karolina
Żak Piotr  Krokos Krzysztof  Denik Judyta

Podczas wręczania pucharów i dyplomów Z-ca Komendanta powiatowego PSP W Nisku St. kpt Jerzy Bąk wręczył Prezesowi naszej OSP podziękowanie za działania podczas usuwania skutków powodzi w powiecie Ropczyckim. w dniu 26.06.2009r.

Kolejna tragedia nad rzeka San, W dniu 20 sierpnia nasza OSP wraz z JRG Nisko uczestniczyła w poszukiwaniach 17 letniego chłopca mieszkańca Rudnika nad Sanem który wpadł do rzeki San i utonął.
W dniu 30 sierpnia nasi strażacy wyciągnęli z rzeki San ciało mężczyzny prawdopodobnie poszukiwanego przez nas 17 latka, którego tożsamoć okreli Policja po przeprowadzeniu sekcji zwłść

W dniu 6 wrzenia Poczet Sztandarowy z naszej OSP uczestniczył w obchodach 70 rocznicy wybuchu II Wojny ŚW dniu 6 września Poczet Sztandarowy z naszej
W dniu 13 wrzenia Poczet Sztandarowy z naszej OSP uczestniczył w Dożynkach Powiatowych które odbyły się W dniu
Zdjęcia na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem

W dniu 20 wrzenia na MOSIR w Rudniku odbyły  się V Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Niżańskiego, w których nasza OSP zajęła II miejsce w grupie C i grupie A . Zawody wygrała OSP Krzeszów grupie C i OSP Kamionka Górna w Grupie A

Grupa ,,A,,(mężczyźni)
Ćwiczenie bojowe
1 miejsce Krzeszów                   z wynikiem 42,38  pkt.
2 miejsce Kamionka Górna      z wynikiem 42,75  pkt
3 miejsce Cholewiana Góra      z wynikiem 43,43  pkt.
4 miejsce Rudnik nad Sanem   z wynikiem 45,23  pkt.

Sztafeta 7x50 m z przeszkodami
1 miejsce Rudnik nad Sanem    z wynikiem 60,56  pkt.
2 miejsce Kamionka Górna       z wynikiem 61,70  pkt.
3 miejsce Jeżowe                         z wynikiem 63,60  pkt.
4 miejsce Nowosielec                  z wynikiem 64,08  pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów w gr. A przedstawia się następująco   
1  Kamionka Górna      104,45 pkt.
2. Rudnik nad Sanem   105,79
3. Krzeszów                    109,44
4. Dąbrowica                   118,83
5. Cholewiana Góra        119.03
6. Kopki                           121,16
7. Przędzel                       126.22
8. Nowosielec                 126,59

skład drużyny OSP Rudnik grupa A  
Kazanecki Paweł 
Mazur Krzysztof 
Ślusarczyk Mariusz 
Kobiera Pawel 
Maziarz Jakub
Kobiera Krzysztof
Zastawny Mariusz
Sikora Marcin   

Grupa ,,C,,(kobiety)  
Ćwiczenie bojowe
1 miejsce Krzeszów                   z wynikiem  44,83  pkt.
2 miejsce Rudnik nad Sanem   z wynikiem  52,71  pkt.
3 miejsce Glinianka                   z wynikiem  60,97  pkt.
4 miejsce Cholewiana Góra      z wynikiem  63,62  pkt.

   Sztafeta 7x50 m z przeszkodami  
1 miejsce Krzeszów                     z wynikiem 67,14  pkt.
2 miejsce Cholewiana Góra       z wynikiem 68,83  pkt.
3 miejsce Jeżowe                         z wynikiem 69,10  pkt.
4 miejsce Rudnik nad Sanem    z wynikiem 73,78  pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów w gr. A przedstawia się następująco
1  Krzeszów                    111,97 pkt.
2. Rudnik nad Sanem    126,49
3. Cholewiana Góra       132,49
4. Jeżowe                         138,48
5. Łazory                          151,48
6. Glinianka                      155,64
7. Dąbrowica                    156,80

skład drużyny OSP Rudnik grupa C
Jarosz Natalia
Marut Beata
Płachta Weronika
Zygmunt Lucyna
Szast Karolina
Machowska Dominika
Machowska Ewelina
Tutka Natalia
Pilszak Malgorzata

W dniu 25 wrzenia została dostarczona do naszej jednostki nowa łódź wiosłowo-motorową  "OLIWIA 420" firmy "Marine Boat" która została zakupiona przez Urząd Miasta i Gminy ze środków finansowych pochodzących z dotacji od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Łódź ta nam posłuż Miasta  podczas działań ratowniczo - poszukiwawczych na rzekach oraz podczas działaniach ewakuacyjnych  podczas powodzi. Waga łodzi wynosi 130 kg co pozwala na przeniesie jej przez 4 strażaków, a jej wymiary to  długość 420 cm, szerokość 170 cm, załoga 6 osób

W dniu 4 października delegacja naszej OSP wraz z pocztem Sztandarowym uczestniczyła w obchodach nadania nowego sztandaru i  40 lecia OSP w Bukowinie. W uroczystościach wzięły udział wszystkie OSP z terenu Gminy Ulanów 40 lecia OSP w Bukowinie. W uroczystościach wzięły udział wszystkie OSP

W  dniu 14 października nastąpił  nagły atak zimy, spadło około 10 cm śniegu i wiał silny wiatr, co prowadziło do łamania się o 
Nasza jednostka brała udział w 4 zdarzeniach takich jak: 
powalone drzewo na drogę nr 77 w miejscowości Chał upki
konar drzewa nad wejściem do szkoły Podstawowej nr 1.
zabezpieczanie Dęba pomnika przyrody w Chałupkach, 
usuwanie powalonych drzew na drodze Rudnik - Jeżowe.

 

W dniu 19 października delegacja naszej OSP uczestniczyła w pogrzebie Dh Bolesława Pająka z OSP Kopki.
W dniu 17 października Dh Paweł Kobiera i Dh Małgorzata Pilszak zawarli związek małżeński, tradycyjnie nasi strażacy zrobili  Młodej Parze bramę i szpaler przy wyjściu z kocioła

W dniu 23 października na terenie firmy "Sandrew" w Rudniku nad Sanem odbyły się gminne ćwiczenia Jednostek OSP.
Ćwiczenia te zaczęły się od zgrupowania jednostek na terenie MOSIR gdzie zostały omówione zadnia dla poszczególnych jednostek OSP oraz przeprowadzono przegląd sprzętu.
Przed godziną 11 jednostki udały się do punkty koncentracji na ul. Przemysłowej, skąd nastąpił wyjazd na ćwiczenia.
Nasza  jednostka jako pierwsza przybyła na miejsce zdarzenia i zadaniem naszym  było rozpoznanie sytuacji, podanie dwóch prądów wody w obronie hali magazynowej, zrobienie zasilania z hydrantu dla samochodu GCBA, pomoc w ewakuacji osoby poszkodowanej, zbudowanie stanowiska wodnego na rzece Rudna dla zasilania samochodów z pompy pływającej - GLM.
Po zakończonych ćwiczeniach wszyscy strażacy zapoznali się z procesem technologicznym produkcji firmy "Sanderw" i z możliwymi zagrożeniami występującymi na zakładzie.
Na zakończenie ćwiczeń odbył się obiad w restauracji "Orle Gniazdo" i podsumowanie ćwiczeń. W ćwiczeniach brały udział jednostki OSP Rudnik GCBA, GLM, OSP Kopki GBA, OSP Przędzel GCBA, OSP Przędzel-Kolonia GBAM, JRG Nisko GCBA, SRw, SOp.

 

W dniu 27 października  delegacja z naszej OSP w składzie: Urbanik Stanisław, Kobiera Piotr, Kobiera Teresa, Michał Piędel, Jarosz Natalia, Burdzy Andrzej, Dominika Machowska uczestniczyła  w  uroczystość odsłonięcia pomnika hrabiego - po gruntownej renowacji i przywróceniu oryginalnej treści napisów z 1904r. Więcej informacji o odsłonięciu pomnika hrabiego na stronie  Pana Mariana Pedlowskiego
zdjęcie otrzymane od Pana Mariana Pędlowskiego

W dniu 3 grudnia około godziny 15 nasza OSP zastępem SLRt brała udział w usuwaniu plamy oleju na ulicy Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem. 

Kwota jaką udało nam się zebrać z "1 % podatku"  wyniosła w tym roku 2000 zł, z czego zostało nam potrącone 500 zł na Zarząd Główny,  Wojewódzki  i Powiatowy ZOSP RP.
Z pieniędzy tych  zakupiliśmy: mundur galowy, sznury galowe do mundurów, koszule białe, kapelusze dla kobiet, tł zakupiliśmy: mundur galowy, sznury galowe
Wszystkim osobom, które przekazały nam swój "1 %" z całego serca dziękujemy.

Wzorem ubiegłych lat  nasza OSP wydała swój kalendarz strażacki na rok 2010, który jest rozprowadzany po domach przez naszych strażaków, za pieniądze zebrane zamierzamy zakupić sprzęt ratowniczy. 

W dniu 30 grudnia nasza OSP otrzymała dotacje w kwocie 1000 zł od Fundacji z Warszawy na zakup sprzętu ratownictwa medycznego. Za te pieniądze została zakupiona deska ortopedyczna "IRON DUCK" z pasami i stabilizatorem głowy, która została dostarczona w dniu 8 stycznia. Koszt całkowity zakupu kompletnej deski wyniósł 1200 zł z czego 200 zł to środki własne OSP.