W ROKU 2011 nasza OSP miała 76 wyjazdy do akcji w tym 35 pożarów, 41 miejscowych zagrożeń, 3 wyjazdów poza teren gminy, 1 wyjazd poza teren powiatu.

 

W dniu 5 stycznia  w południe odbyło się pod Urzędem Gminy i Miasta oficjalne przekazanie kluczyków donaszego nowego samochodu GCBA 5/35 MAN TGM 18.290. Oprócz naszej OSP nowy samochód  GBA 2,5/25 otrzymała jednostka z Kopek. Podczas tej uroczystości Burmistrz Waldemar Grochowski przekazał kluczyki do nowego samochodu Prezesowi OSP dh Mariuszowi Ślusarczykowi, który następnie je przekazał kierowcy dh Józefowi Sudołowi. Następnie głos zabrali Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta, Z-ca Burmistrza, a w imieniu wszystkich strażaków za zakup podziękował Prezes Zarządu gminnego ZOSP RP dh Edward Szast. Na zakończenie odbył się objazd ulicami naszego miasta i udaliśmy się do remizy aby montować wyposażenie na nowym samochodzie. Już Od godzin wieczornych nasz samochód jest w podziale bojowym, zastąpił naszego już 20 letniego Jelcza, który dalej będzie służył w OSP Przedzel.

Samochody dla OSP Rudnik i OSP Kopki  zostały zakupione przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem za kwotę 1 744 600 zł brutto, przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-1013 w kwocie 1 482 910 zł (85 %). Podstawowe dane techniczne, GCBA 5/35 MAN  TGM 18.290, Kabina - ilość miejsc siedzących 1 + 1 + 4, Moc - 296 KM, Rodzaj napędu - 4 x 4.
Układ wodno-pianowy: autopompa - dwuzakresowa Stolarczyk S 30 HP, wydajność - 3500 dm3/min - 8 bar, 400 dm3/min - 40 bar,- dozownik - ręczny lub automatyczny 3% i 6%,
- linia szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe typ STOLARCZYK DWP 24. Zbiornik wody / środka pianotwórczego:  pojemność - 5000 / 500 litrów.
Wyposażenie:
- maszt oświetleniowy,
- sprzęt łączności radiowej,
- wyciągarka elektryczna o uciągu 7484 kg
- tylna kamera cofania.
- drabina D10W
- aparaty powietrzne Fenzy

zdjęcia ze strony www.rudnik.pl

W dniu 9 stycznia nasza jednostka wzięła udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wystawiliśmy na aukcje przejazd naszym nowym samochodem, który został sprzedany za 251 zł. 
Odbył się pokaz naszego nowego samochodu oraz znajdującego się na nim wyposażenia pożarniczego, a także pokazaliśmy nasz sprzęt w boju podczas pozorowanego pożaru. A o godzinie 20 odpaliliśmy sztuczne ognie na "Światełko do Nieba".

W dniu 12 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze naszej OSP.
Z zaproszonych gości przybyli:
st. bryg. Ryszard Sieńko - Komendant Powiatowy PSP w Nisku
Waldemar Grochowski - Burmistrz GiM Rudnik nad Snaem
st. bryg. Tadeusz Niedziałek - Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli, Komendant Gminny ZOSP RP
dh Adam Mach - Radny Rady Powiatu Niżańskiego
dh. Edward Szast - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
dh Stanisław Koszałka - Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP
dh Tomasz Baran - Prezes OSP Przędzel Kolonia
dh Marcin Byra - Wicenaczelnik OSP Przędzel Kolonia
Podczas zebrania zestalały wręczone statuetki i polary dla "Strażaka Roku" naszej OSP, którymi zostali  dh Leszek Mucha i dh Dominika Machowska, podobne statuetki i polary dostali za największy udział w akcjach ratowniczych następujący druhowie: Piotr Żak, Michał Piędel, Krokos Krzysztof, Dudek Lesław.
Zarząd OSP podziękował za długoletnią służbę na stanowisku gospodarza dh Stanisławowi Urbanikowi, który otrzymał pamiątkowa statuetkę.
Został wręczony Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla dh. Piotra Niedziałka, dh. Lesław Dudek otrzymał Odznakę Strażaka Wzorowego, wręczono również odznaki wysługi lat.
Uchwalono nowy statut naszej jedostki.
Odbyły się wybory nowego zarządu w skład którego weszli:
Prezes Ślusarczyk Mariusz
Wiceprezes - Naczelnik Kazanecki Paweł
Wiceprezes Kolano Czesław
Wiceprezes Krokos Tomasz
Z-ca Naczelnika Wojtanowicz Adam
Z-ca Naczelnika Żak Piotr
Skarbnik Sekulski Paweł
Gospodarz Kobiera Krzysztof
Z-ca Gospodarza Kobiera Piotr
Sekretarz Marut Beata
Kronikarz Jarosz Natalia
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Niedziałek Piotr
Z-ca Przewodniczącego Jarosz Paweł
Sekretarz Płachta Weronika
Członek Machowska Dominika
Członek Kłos Mariusz

W dniu 28 lutego delegacja z naszej OSP wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w pogrzebie dh Bolesława Kluka wieloletniego Prezesa oraz Kronikarza OSP Przędzel.

W dniu 5 marca nasza OSP uczestniczyła w usuwaniu skutków tragicznego wypadku drogowego w Rudniku przy ul. Mickiewicza w Chałupkach, w wyniku którego poniósł śmierć kierujący samochodem Mercedes Sprinter.

W dniu 8 marca odbyła się inspekcja gotowości bojowej naszej OSP przeprowadzona przez zespól kontrolny powołany przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zespół kontrolny składał się z Oficera z Komendy Wojewódzkiej, Z-cy Komendanta Powiatowego PSP z Stalowej Woli, oraz Naczelnika Wydziału Operacyjnego z Komedy Powiatowej PSP w Nisku. Jednostka nasza otrzymała ocenę bardzo dobrą na alarm przybyło 11 naszych strażaków w tym 4 kierowców, przebieg kontroli nadzorował Z-ca Burmistrza Pan Lucjan Tabasz..

W dniu 19 marca 8 naszych strażaków uczestniczyło w ćwiczeniach w komorze dymowej oraz ćwiczyło elementy taktyki gaszenia pożarów podczas zajęć praktycznych na kursie szeregowych OSP  na obiektach Komendy Powiatowej i Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku

W dniu 26 marca 8 naszych strażaków ukończyło kurs szeregowych OSP, byli to Dudek Leszek, Żak Piotr, Wojtanowicz Adam, Potocki Jakub, Ruszkiewicz Norbert, Piędel Michał, Skrzypek Mirosław, Młynarski Paweł

W dniu 4 kwietnia Firma Lima Tech przedstawiła ofertę sprzętu hydraulicznego firmy Weber Hydraulik , który mogliśmy sprawdzić w praktyce na złomowisku w Krzeszowie, gdzie pocięliśmy samochód .

W dniu 6 kwietnia naszą jednostkę odwiedziły dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy w Rudniku nad Sanem , gdzie odbył sie pokaz sprzętu użytkowanego przez nasza jednostkę.
zdjęcia ze strony Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem

W dniu 30 kwietnia odbyły się ćwiczenia z użycia łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym na rzece Rudawce w Rudniku nad Sanem.

W dniu 2 maja delegacja z naszej OSP ze sztandarem uczestniczyła w pogrzebie  ś.p. dh Tadeusza Magiery członka OSP Przędzel.

W dniu 3 maja poczet sztandarowy z naszej OSP uczestniczył w Mszy za Ojczyznę w Kościele w Rudniku nad Sanem

W dniu 4 maja delegacja w składzie Z-ca gospodarza dh Piotr Kobiera wraz z dh Michałem Piędlem i dh Pawłem Młynarskim odwiedziła groby zmarłych strażaków z naszej OSP gdzie zapaliła znicze.

W dniu 9 czerwca  w Nisku odbyły się I Międzygminne Zawody Sportowo- Pożarnicze  Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Rudnik i Nisko.
W klasyfikacji ogólnej obu Gmin w grupie A: 1 miejsce zajęła OSP Nowosielec, 2 OSP Rudnik nad Sanem, 3 OSP Nisko, 4 OSP Przędzel, 5 OSP Przędzel Kolonia, 6 OSP Kopki.
W grupie C 1 miejsce dziewczęta z OSP Nowosielec, 2 OSP Rudnik nad Sanem. W klasyfikacji Gminy Rudnik 1 miejsce OSP Rudnik, 2 OSP Przędzel, 3 OSP Przędzel Kolonia, 4 OSP Kopki.
Na zawodach powiatowych wystartują po 2 drużyny z Nowosielca i Rudnika.

W dniu 19 lipca przeszła gwałtowna burza która spowodowała powalenie 5 drzew na drogi w naszym mieście , które przy okazji pozrywały linie energetyczne. W działaniach w Rudniku brały 2 zastępy z naszej OSP , 2 z JRG Nisko i drabia z JRG 1 Stalowa Wola.

zdjęcia ze strony http://www.nizanski.eu/

W dniu 29 lipca nasza OSP zastępem GLM z 2 pompami udała sie do Tarnobrzega na osiedle Wielowieś aby pompować wodę z rozlewisk, które powstały do intensywnych opadach deszczu.. Znowu przydała się pompa od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która pracowała prawie 12 godzin.

W dniach od 25 lipca do 31 lipca nasza OSP usuwa skutki ulewnych deszczy, które nawiedziły nasze miasto. Mieliśmy ponad 10 akcji związanych z wypompowaniem wody z piwnic i ulic, pomagały nam OSP Kopki i OSP Przędzel Kolonia. Najwięcej roboty mieliśmy 25 lipca było wtedy aż 7 akcji

W dniu 31 lipca przed nasza remizą był punkt kontrolny Rajdu Pojazdów Zabytkowych na którym zawodnicy mieli do wykonania strażackie zadanie.

W dniu 2 października dh Adam Wojtanowicz Ukończył Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej.

W dniu 20 września nasza jednostka ogłosiła przetarg na dostawę sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Rudniku nad Sanem, zakup ten jest finansowany środkami pochodzącymi z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji . W dniu 28 września nastąpiło otwarcie ofert i została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę  LIMATEC. Więcej informacji w zakładce Przetargi.

12 października 2010r.  na terenie zakładu Polimex Mostostal w Rudniku nad Sanem odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem połączone z okresową kontrolą sprzętu poszczególnych jednostek. Ćwiczeniom strażaków przyglądali się min. Komendant Komendy Powiatowej PSP w Nisku st. bryg. mgr inż. Ryszard Sieńko oraz Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem mgr Waldemar Grochowski oraz Dyrektor Zakładu Polimex Mostostal Pan Andrzej Pietruszczak wraz z pracownikami.
zdjęcia ze strony http://www.osp-przedzel.com.pl/

W dniu 28 października nasz OSP wraz z Dyrekcją Przedszkola miejskiego w Rudniku przeprowadziła Ćwiczenia ewakuacyjne dzieci i pracowników Przedszkola

W dniu 5 listopada został dostarczony do naszej OSP Zestaw Narzędzi Hydraulicznych firmy WEBER HYDRAULIK do ratownictwa drogowego. zakupiony dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zestaw skalda się z:
Pompy hydraulicznej V 50 eco pozwalającej na pracę dwoma narzędziami naraz lub jednym z funkcja Turbo.
Rozpieracza Ramieniowego SP 49Siła rozpierająca: 49 do 330 kN  ( 5ton do 33 ton), Siła ciągnąca: 101 kN (10 ton), Szerokość rozwarcia ramion: 710 mm, Ciężar narzędzia: 20,5 kg
Nożyc Hydraulicznych
RSX 200-107 PLUS - siła cięcia 107 ton, max średnica ciętego pręta: 48 mm, rozwarcie noży: 200 mm, ciężar: 20,9 kg, ze wzmocnionymi ostrzami do cięcia elementów hartowanych takich jak pedały, kolumny kierownicze itp.
Rozpieracza kolumnowego  RZT 2-1500  - siła rozpierająca: 1 stopień – 189 kN (19 ton), 2 stopień – 99 kN (10 ton), długość początkowa: 650 mm, skok tłoka: 852 mm, długość końcowa: 1502 mm, ciężar: 20,9 kg,
Węży hydraulicznych o długości 10 m  w technologii węża w wężu z złączami "SINGLE"
Zestawu łańcuchów do rozpieracza ramieniowego

Dnia12 listopada  na obiektach MOSiR w Rudniku miała miejsce uroczystość poświęcenia samochodu GCBA 5/35 MAN oraz zestawu narzędzi hydraulicznych i łodzi z silnikiem. Swoja obecnością zaszczycili nas następujący goście:
Starosta Pan Gabryel Waliłko, Z-ca Komendanta Powiatowego w Nisku mł. bryg. Jerzy Bąk, Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli st. bryg. Tadeusz Niedziałek, D-ca JRG w Nisku Krzysztof Stadnik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego w KP PSP w Nisku bryg. Robert Napieracz, Pracownicy Wydziału Kwatermistrzowskiego w KP PSP W Nisku mł. bryg. Mariusz Czech oraz mł bryg. Ireneusz Szewczyk. Ks kapelan Stanisław Konik, Burmistrz Pan Waldemar Grochowski, Z-ca Burmistrza Pan Lucjan Tabasz, Przewodniczący Rady  Pan Edward Wołoszyn, ks Proboszcz Waldemar Farion, Radny Pan Michał Rosół, Prezes Zarządu Gminnego dh Edward Szast oraz delegacje z jednostek z terenu gminy oraz zaprzyjaźnionej jednostki z Bukowiny.
Uroczystość ta była również okazją do wręczenia odznaczeń. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Mariusz Ślusarczyk,  Srebrne medale otrzymali Tomasz Krokos,  oraz Paweł Kazanecki,  Brązowymi medalami odznaczeni zostali Robert Pyszowski, i  Krzysztof Kobiera. Ponadto druhowie Mariusz ślusarczyk, Paweł Kazanecki oraz Michał Piędel odebrali patenty stermotorzysty żeglugi śródlądowej.

Fotoreportaż na stronie nizanski.eu

W dniu 23 listopada Naczelnik OSP i Wiceprezes dh Kolano wzięli udział w pogadance na temat ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa z dziećmi z oddziału przedszkolnego ze szkoły podstawowej nr 2.Oprucz naszych strażaków uczestniczyła tez Pani z KRUS, która poczęstowała dzieciaki słodyczami.

w dniu 29 listopada nasza OSP otrzymała z Komendy powiatowej PSP w Nisku samochód drabinę o długości 30 m na podwoziu IFA z 1990 roku, która po przerejestrowaniu będzie w podziale bojowym naszej OSP.

 

W dniu 17 grudnia odbyliśmy ćwiczenia z nowym sprzętem hydraulicznym do ratownictwa drogowego na złomowisku w Kończycach.