JEDNOSTKA OPERACYJNO - TECHNICZNA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RUDNIKU NAD SANEM

 

Jednostka Operacyjno - Techniczna jest to wydzielony zespół strażaków OSP Rudnik nad Sanem, który może uczestniczyć w akcjach ratowniczo gaśniczych. Każdy członek JO-T musi spełnić następujące warunki:
1. Wiek od 18 do 65 lat
2. Posiadanie badań lekarskich
3.Posiadanie przeszkolenia pożarniczego.
4. Wykształcenie min. pełne podstawowe
Jednostką Operacyjno - Techniczną kieruje Naczelnik OSP Rudnik, JO-T posiada regulamin w którym są opisane zasady jej funkcjonowania. W naszej Jednostce Operacyjno - Technicznej jest 38 członków naszej OSP.

Lp.

stopień imię nazwisko

Funkcja w JO-T

 

1.

naczelnik Kazanecki Paweł                                  

Naczelnik, Kierowca, Ratownik Medyczny

 

2.

prezes Ślusarczyk Mariusz                                    

Dowódca, Kierowca, Ratownik Medyczny

 

3.

wiceprezes Krokos Tomasz                                 

Dowódca, Kierowca , Ratownik Medyczny

4.  wiceprezes Kolano Czesław Dowódca, Kierowca, Ratownik Medyczny

5.

d-ca roty Kobiera Krzysztof               

ratownik

6.

d-ca sekcji Sudoł Józef                                                      

Dowódca , Kierowca

7.

d-ca roty Marut Beata Ratownik
8 d-ca plutonu Jarosz Sylwster Dowódca, Ratownik Medyczny

9.

d-ca roty Niedziałek Piotr                                   

Dowódca, Ratownik

10.

d-ca plutonu Mucha Leszek                                

Dowódca, Ratownik

11.

d-ca roty  Rafał Kochańczyk                        

 Ratownik , Kierowca

12.

st. strażak Kłos Mariusz                                                             

Dowódca, Ratownik

13.

d-ca roty  Kobiera Paweł

Ratownik

14.

d-ca roty  Kąc Wojciech

Ratownik

15.

d-ca roty Adrian Kochowski

 Ratownik

16.

d-ca roty Dudek Leszek Ratownik

17.

d-ca plutonu Sikora Marcin Ratownik, Dowódca

18.

skarbnik Wojtanowicz  Adam Dowódca, Kierowca, Ratownik Medyczny

19.

Z-ca Naczelnika Andrzej Rydzik Kierowca, Ratownik Medyczny

20 strażak Krokos Sławomir Ratownik  
21

z-ca gospodarza  Krokos Krzysztof

Ratownik

22

d-ca sekcji   Młynarski Paweł Dowódca

23.

z-ca naczelnika Piedel Michał Kierowca, Dowódca Ratownik Medyczny
24 d-ca roty Żak Piort  Dowódca, Ratownik Medyczny

25

d-ca Roty Warchoł Szymon ratownik
26. d-ca roty Potocki Jakub ratownik, Ratownik Medyczny
27 strażak Socha Rafał ratownik
28 strażak Dziamałek Konrad ratownik
29 d-ca roty Potocki Sebastian ratownik
30 d-ca roty Rogiński Arkadiusz ratownik
31 st. strażak Rogala Arkadiusz ratownik
32 strażak Marki Bartłomiej ratownik
33

strażak Skiba Michał                           

Ratownik

   

34

d-ca roty Burdzy Andrzej                                   

Ratownik , Ratownik Medyczny

 
35

st. strażak Kobiera Małgorzata

Ratownik

 
36

pomocnik d-cy sekcji Kołodziej Kamil    

Ratownik, Ratownik Medyczny

 
37 d-ca roty Sekulski Paweł Ratownik, kierowca
38

st. strażak. Pyszowski Robert

Kierowca, Ratownik Medyczny