AKTUALNOŚCI

Rok 2024 to 20 wyjazdów w tym: 5 pożary i 15 miejscowych zgrożeń

Rok 2023 to 62 wyjazdów w tym: 12 pożarów i 49 miejscowych zgrożeń, 1 Alarm fałszywy

.

Przekaż 1,5% podatku na rzecz OSP Rudnik nad Sanem.

 

 
https://www.facebook.com/osp.rudniknadsanem/posts/pfbid02Q8XtzJspMgKKsoBjuFcjSEzX51n1pjf


W dniu 14 lutego nasz samochód GLM Ford Transit zakończył 21 letnią służbę w naszej OSP, gdzie pokonał ponad 120 tyś km na rzecz naszej jednostki oraz mieszkańców naszej gminy. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego województwa jak i poza nim. Został sprzedany na rzecz Fundacji Jana Zamojskiego gdzie czeka go przebudowa i dalsza służba.


W dniu 8 lutego o godzinie 2:22 zostaliśmy wezwani do pożaru budynku mieszkalnego w Rudniku nad Sanem przy ul. Leśnej. Pożarem objęte było poddasze użytkowe z kuchnią. W akcji brały udział dwa nasze GCBA MAN i STAR oraz JRG Nisko 2x GCBA, oraz Policja.
zdjęcia https://www.facebook.com/osp.rudniknadsanem/posts/pfbid0UPYg3SeFczfCS1Z6zhMVAViTTsqxHUqEfiSUYg4j2DKCMJ978HyuzkjUcVEGzYBxl


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2023 ROK   GALERIA
W dniu 20 stycznia 2024 r. w restauracji Orle Gniazdo odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2023 naszej OSP. Z zaproszonych gości zaszczycili nas swoją obecnością:
- Starosta Niżański Robert Bednarz,
- Wicestarosta Niżański dh Adam Mach,
- Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Andrzej Kołodziej,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku dh Gabriel Waliłko,
- Komendant Miejsko-Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudniku nad Sanem, a zarazem Prezes OSP Przędzel dh Adam Dubiel,
- Kapelan Miejsko-Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudniku nad Sanem ks. Stanisław Czachor,
- Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski,
- Zastępca Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem Dariusz Świta,
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem Witold Dec,
- Prezes OSP Kopki dh Marcin Łańczak,
- Naczelnik OSP Przędzel-Kolonia dh Krzysztof Rzepiela.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej za 2023 r. oraz projekty planu finansowego i działalności na 2024 r. Po wygłoszeniu sprawozdań członkowie naszej jednostki jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Pod koniec zebrania zostały wręczone statuetki, wyróżnienia i medale:
1. Statuetki za największą liczbę wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych dla dh. Miłosza Gołąbka (45 wyjazdów), dh. Michała Piędel, dh. Sylwestra Jarosza (po 32 wyjazdy) oraz dh. Bartosza Kaczorowskiego (28 wyjazdów).
2. Statuetki za zaangażowanie, okazaną pomoc i wsparcie w pozyskaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA STAR dla Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Komendanta Powiatowego PSP w Nisku bryg. Andrzeja Kołodzieja oraz Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego.
3. Strażakiem Roku Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej został dh Tymon Kaczorowski.
4. Statuetkę z okazji przejścia na tzw. „emeryturę strażacką” i w podziękowaniu za wieloletnią służbę w OSP dla dh. Lesława Dudka.
5. Statuetkę z okazji wsparcia w pozyskaniu 1,5 % dla naszej OSP otrzymała dh. Julia Potoczna.
6. Medale za wysługę lat:
- 45 lat (dh Ryszard Bis),
- 35 lat (dh Andrzej Burdzy),
- 30 lat (dh Mariusz Kłos, dh Mariusz Ślusarczyk),
- 25 lat (dh Lesław Dudek, dh Paweł Kazanecki, dh Adam Wojtanowicz),
- 20 lat (dh Robert Pyszowski, dh Paweł Kobiera, dh Leszek Mucha, dh Adam Mach, dh Rafał Kochańczyk, dh. Beata Niedziałek),
- 15 lat (dh. Teresa Kobiera, dh. Marzanna Kłos, dh Sylwester Jarosz, dh Michał Piędel),
- 10 lat (dh Bartłomiej Marki, dh Miłosz Gołąbek, dh Czesław Kolano, dh Grzegorz Kochańczyk),
- 5 lat (dh Adrian Kochowski, dh Kamil Kołodziej, dh Gracjan Małysa, dh Weronika Małysa, dh Kamil Kowal)
W końcowych wystąpieniach zaproszeni goście podziękowali za bezinteresowną, często niebezpieczną służbę dla lokalnej społeczności oraz wyrazili uznanie dla zaangażowania członków, szczególnie młodzieży i ciągłego rozwoju jednostki.

PODSUMOWANIE ROKU 2023
W roku 2023 nasza jednostka uczestniczyła w 62 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Przodowały wyjazdy do miejscowych zagrożeń, głównie do wypadków drogowych, zalanych piwnic, usuwania wiatrołomów, owadów błonkoskrzydłych, a następnie pożarów.
Tak wyglądają dokładne statystyki OSP Rudnik nad Sanem w roku 2023:
– Pożary - 14
Miejscowe zagrożenia - 47
– Alarmy fałszywe - 1
Odnotowaliśmy 1 wyjazd poza teren gminy do Niska (zalew Podwolina – utonięcie osoby).
Strażacy OSP Rudnik nad Sanem uczestniczyli w szkoleniach takich jak:
- kurs podstawowy strażaków ratowników OSP – 5 osób,
- kurs kierowania ruchem drogowym – 10 osób,
- kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 5 osób.
- kurs sternika motorowodnego - 2 osoby
 - uprawniania do kierownia pojazdami uprzywilejowanymi -5 osób.
Poza szkoleniami uczestniczono w ćwiczeniach m.in. z ratownictwa wodnego z łodzią motorową z sonarem na ciekach wodnych, kwalifikowanej pierwszej pomocy, między gminnych ćwiczeniach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ewakuacji uczniów oraz obsługi pomp szlamowych.
Miniony rok był bardzo intensywny pod względem ilości wydarzeń, w których nasza jednostka uczestniczyła. Braliśmy udział w uroczystej Mszy Św. z okazji Dnia Strażaka w naszym kościele parafialnym oraz m.in. w Warcie Honorowej przy Grobie Pańskim w Wielkanoc, Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Wólce Tanewskiej, Uroczystościach Bożego Ciała, Dożynkach Powiatu Niżańskiego w Jeżowem, Wiklinie 2023, piknikach: Caritas, KGW, Moto-Mikołaje, Moto-Ziemniak.
W miesiącu maju udaliśmy do Częstochowy na VIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę. Tradycyjnie już w dniu 15 sierpnia druhowie z naszej OSP uczestniczyli w XI Parafialnej Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Do zadań naszych druhów należało zabezpieczenie kolumny pątników, kierowanie ruchem drogowym oraz pilnowanie porządku na trasie przemarszu. Zorganizowaliśmy „Dzień Otwartej Remizy” oraz „Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Niżańskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.
W ubiegłym roku nasze drużyny OSP brały udział w następujących zawodach:
- Turniej o Puchar Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem w piłce siatkowej – 1 i 2 miejsce,
- I Manewry Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Stalowej Woli – 2 i 6 miejsce,
- IV Halowe Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Zawodach Sportowo-Pożarniczych – MDP 3 miejsce,
- Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z terenu gmin Nisko, Rudnik nad Sanem i Jarocin – 4 miejsce,
- Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Niżańskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – MDP dziewcząt 5 miejsce, MDP chłopców 5 i 8 miejsce.
W minionym roku nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza prężnie działała na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uczestniczyła w szkoleniach z pierwszej pomocy, zbiórkach, w działaniach społecznych, wycieczkach m.in. brała udział w kweście pn.” Ratujmy Zabytkowe Groby”, wycieczce do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Sarzynie oraz w I Wojewódzkim Sejmiku Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Stalowej Woli. W dniu 21 października młodzież z naszej OSP wraz z opiekunami realizując zadanie "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem w celu sprawnego działania z młodzieżą" w ramach programu "Fundusz Młodzieżowy" organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności udała się na wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Rok 2023 obfitował również w sprzęt dla naszej jednostki. Pozyskaliśmy samochód GCBA STAR z KP PSP Nisko oraz agregat prądotwórczy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Drugi ciężki samochód gaśniczy z pewnością zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Kontynuowaliśmy realizację projektu pod nazwą: "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem w celu sprawnego działania z młodzieżą" w ramach programu "Fundusz Młodzieżowego" organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności z którego zakupiono m.in. sprzęt na zawody strażackie MDP i OSP, hełmy taktyczne, ubrania koszarowe, hełmy dla MDP, fotele, stoły, piłkarzyki, grill, inne wyposażenie oraz zorganizowano wycieczkę do Mysłowic i szkolenie dla MDP. W połowie roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie pod nazwą „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” na montaż klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach naszej remizy oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod nazwą "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rudnik nad Sanem celem zwiększenia potencjału technicznego". Dotacja obejmowała zakup zestawu oświetleniowego, 2 szt. radiotelefonów przenośnych, węzy strażackich, parawanu ochronnego oraz 2 pary butów specjalnych. Kolejnym działaniem był zakup ubrań koszarowych i dresów na dla MDP otrzymanych z dotacji na MDP z KG PSP w Warszawie. Dodatkowym wsparciem było zakwalifikowanie naszego projektu pn. "Organizacja Halowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Powiatu Niżańskiego dla drużyn MDP oraz badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych" organizowanym przez Powiat Niżański z przeznaczeniem na halowe zawody sportowo-pożarnicze MDP oraz uzyskaniu przez 10 strażaków zaświadczeń kierowców pojazdów uprzywilejowanych z terenu powiatu niżańskiego. 
Kończąc krótkie podsumowanie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim podmiotom, z którymi współpracowaliśmy w minionym roku, UGiM w Rudniku nad Sanem, Starostwu Powiatowemu w Nisku, jednostkom OSP i PSP, innym służbom, sponsorom, Panom Posłom, zaprzyjaźnionym firmom, rodzinom, przyjaciołom oraz wszystkim odwiedzającym naszą stronę.


Nasz kalendarz na 2024 rok
W dniu 30 grudnia W0ceprezes Michał Piędel zawarł związek małżeński nasi strażacy zorganiowali mu szpalaer przy wyjściu z Kościoła, a OSP z naszej gminy tradycyjna strażacką bramę.

W dniu 16 grudnia nasi druhowie na zaproszenie OSP Nisko uczestniczyli w dystrybucji Szlachetnej Paczki dla potrzebujących rodzin.


W dniu 5 grudnia  o godzinie 17:00 solidaryzując się z Polską Policją, nasi strażacy wraz z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem oddali hołd dwóm Policjantom z Wrocławia, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Cześć Ich pamięci !

W dniu 1 grudnia odbyło się zakończenie
projektu "Organizacja Halowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Powiatu Niżańskiego dla drużyn MDP oraz badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych". Zostały wtedy wręczone zaświadczenia o uprawnieniach do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Zaświadczenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych uzyskało 10 strażaków z OSP włączonych do KSRG tj. 2 OSP Jeżowe, 1 OSP Nowosielec, 1 OSP Jarocin, 1 OSP Harasiuki, 1 OSP Przędzel i 4 OSP Rudnik nad Sanem. Zaświadczenia wręczył wicestarosta powiatu niżańskiego dh Adam Mach wraz Naczelnikiem OSP Rudnik nad Sanem koordynatorem projektu.
Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Niżańskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2023
Od dnia 1 grudnia dh Andrzej Rydzik rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku na stanowisku ratownik-kierowca.