AKTUALNOCI

Rok 2021 to 76 wyjazdw w tym 22 poary i 54 miejscowych zagroe

PRZEKA 1% PODATKU NA OSP RUDNIK NAD SANEM.

11 listopada - jak co roku, caa Polska wituje odzyskanie niepodlegoci. W wielu miastach z tej okazji organizowane s marsze, parady, biegi i inne wydarzenia.

Nie inaczej byo w Rudniku nad Sanem, gdzie o godzinie 10:00 odbya si uroczysta Msza wita w intencji ojczyzny, w ktrej uczestniczyy poczty sztandarowe szk, instytucji, (w tym poczet OSP Rudnik) oraz mieszkacy miasta. Po uroczystociach kocielnych odby si przemarsz na rynek miasta, gdzie odbyy si dalsze uroczystoci oraz publiczne piewanie pieni patriotycznych. W tym wydarzeniu nasza jednostka wraz z Policj zabezpieczaa ulice oraz dbaa o bezpieczestwo na trasie przemarszu.

W dniu 1 listopada odwiedzilimy groby zmarych straakw z naszej jednostki.

W dniu 30 padziernika br. delegacja z naszej jednostki oraz OSP Kopki uczestniczyy w uroczystej Mszy w. wraz z wprowadzeniem relikwii w. Jana Pawa II do wityni naszej parafii pw. Trjcy witej w Rudniku nad Sanem

23 padziernika postpy na budowie naszej remizy, trwa docieplanie budynku styropianem.

W dniu 22 padziernika 2021 r. odby si Zjazd Oddziau Miejsko-Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rudniku nad Sanem.

Celem zjazdu byo podsumowanie 5-letniej dziaalnoci Oddziau Zarzdu ZOSP RP w Rudnik nad Sanem , a take wybr nowych wadz.

W zjedzie uczestniczyo 11 delegatw oraz 12 przedstawicieli do zarzdu ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Rudnik nad Sanem, a take Wicestarosta Niaski Adam Mach, Z-ca Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej w Nisku st. kpt. Ireneusz Stafiej, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Dariusz wita, Kapelan Gminny OSP Ks. Stanisaw Czachor, Wiceprezes Oddziau Powiatowego ZOSP RP dh Edward Szast, Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Niedziaek.

Zjazd otworzy Prezes Zarzdu Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Edward Szast, ktry powita uczestnikw zjazdu, a nastpnie wspomnia o zmarych straakach, ktrych uczczono minut ciszy.

Po zoeniu sprawozda z dziaalno zarzdu oraz komisji rewizyjnej, wszyscy jednogonie udzielili absolutorium ustpujcemu zarzdowi.

Dodatkowo zostay wrczone grawery w podzikowaniu za wieloletni prac w Zarzdzie Miejsko-Gminnym ZOSP RP dla Prezesa dh Edwarda Szasta oraz Komendanta Gminnego dh Tadeusza Niedziaka.

Zjazd wybra na nastpn kadencj 2021-2026 nowe wadze Zarzdu Oddziau Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rudniku nad Sanem w nastpujcym skadzie:

1. Prezes – Mariusz lusarczyk

2. Wiceprezes – Marcin aczak

3. Wiceprezes – Jakub Kudyba

4. Komendant Gminny – Adam Dubiel

5. Sekretarz – Micha Pidel

6. Skarbnik – Pawe Kazanecki

7. Czonek Prezydium – Artur wita

8. Czonek Prezydium – Kamil Kolano

9.Czonkowie Zarzdu – ks. Stanisaw Czachor, Adam Mach, Czesaw Kolano, Szymon Pajk, Wojciech Dudek, Krzysztof Rzepiela

Do Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Rudniku nad Sanem wybrano:

1. Przewodniczcy – Sylwester Jarosz

2. Wiceprzewodniczcy – Marcin Pachta

3. Sekretarz – Krzysztof Herman

4. Czonkowie – Tomasz Baran, Sawomir Cielepak.

Przedstawicielami do Zarzdu Powiatowego ZOSP RP w Nisku zostali:

1. Mariusz lusarczyk

2. Adam Dubiel

3. Marcin aczak

Delegatami na Zjazd Oddziau Powiatowego ZOSP RP zostali:

1. Adam Mach

2. Krzysztof Herman

3. Andrzej Rydzik

W dniu 5 Wrzenia Dh Grzebieniak Adrian, Dh Pawe jarosz, Dh Adam Niedziaek ukoczyli kurs dowdcw w KP PSP Leajsk.

W dniu 4 wrzenia 2021 zostay przekazane nakrtki ze zbirki, ktre trafiy do potrzebujcego dziecka.

Informujemy, e przekazalimy okoo 350 kg nakrtek zebranych na rzecz Emilki Tamborskiej z Niska, ktra pomimo przeciwnoci losu jest bardzo pogodna. Jest dzieckiem lecym w zwizku ze swoj chorob. Aby lepiej funkcjonowa wymaga codziennej rehabilitacji. Szczegowe informacje znajduj si na plakacie poniej.

Nie jest to jednak koniec zbirki - zachcamy do dalszej aktywnoci w tym temacie. Dbamy o rodowisko i pomagamy innym !!!

Dzikujemy wszystkim !!! Jestecie wielcy❤ ❤ ❤ !!!

 W dniu 2 wrzenia zastpami GCBA oraz SOp z odzi bralimy udzia w wiczeniach obronych powiatu niaskiego pk. SAN 2021.

W dniu 30 sierpnia zastpem GCBA uczestniczylimy w gaszeniu koa naczepy w samochodzie ciarowym na ulicy Sandomierskiej DK77

zdjcia Bartosz Kaczorowski

Pod koniec sierpnia na terenie budowy naszej remizy zostay wstawione okna oraz zostay wykonane stropodachy. Trwa tynkowanie garau.

zdjcie rudnikns.pl

W dniu 26 sierpnia nasza OSP zastpem GCBA w ramach "Kompani Ganiczej Siarka WOO" uczestniczya w wiczeniach wojewdzkich pod kryptonimem "Jarosaw 2021" w Jarosawiu. Zadaniem Kompani bya budowa magistrali wodnej 2x W75 na odlego 1km.

17 sierpnia zostaa wybrana oferta firmy Luk-Po ukasz Burda Podstolice 268 32-020 Wieliczka dotyczca wykonania zadania finansowanego z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod nazw "Doposaenie Ochotniczej Stray Poarnej w miejscowoci Rudnik nad Sanem celem zwikszenia potencjau technicznego". Zadanie obejmuje zakup 5 szt. ubra specjalnych, 5 szt. ubra koszarowych 3cz. 3 szt kominiarek, 3 szt. rkawic specjalnych.

W dniu 15 sierpnia 2021 roku omiu druhw z naszej OSP uczestniczyo w IX Parafialnej Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Leajsku.

w dniu 16 sierpnia samochd osobowy uderzy w supa. Rudnik nad Sanem ul. Kiliskiego

W Komendzie Powiatowej PSP w Nisku, 6 sierpnia br., odbyo si podpisanie i przekazanie umw w ramach Programu „May Straak” na sprzt i umundurowanie dla Straakw – Ochotnikw w powiecie niaskim. Jednostki OSP objte wsparciem z terenu powiatu stacjonuj w: Bukowinie, Cholewianej Grze, Harasiukach, Jarocinie, Jeowem, Kopkach, Podolszynce Ordynackiej, Podolszynce Plebaskiej, Rudniku nad Sanem i Starym Narcie. Wicej na stronie: https://powiatnizanski.pl/.../3429-program-maly-strazak...


Zdjcie: WFOiGW w Rzeszowie

W dniu 29 lipca br. zorganizowalimy wiczenia z ratownictwa wodnego. wiczenia odbyy si dziki uprzejmoci zarzdcy zbiornika wodnego na Podwolinie. Doskonalenie z ratownictwa wodnego miao na celu obsug odzi Oliwia 420, pontonu Proscan Marine 330 oraz nowej odzi Whaly 500R wraz ze specjalistycznym osprztem typu SONAR, ktry ma na celu poszukiwanie osb zaginionych w zbiornikach wodnych.

fot. Bartosz Kaczorowski

W dniu 25 lipca usuwalimy skutki wypadku na ul. Sandomierskiej

W dniu 3 lipca 2021r. odbyo si Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w naszej jednostce.

Przybyli nastpujcy gocie:

Prezes Zarzdu Powiatowego dh Gabriel Waliko, Prezes Zarzdu MiG Rudnik dh. Edward Szast, Wicestarosta dh Adam Mach, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Nisku m. bryg. Dariusz Przybysz, Komendant Gminny st. bryg. w stanie spoczynku Tadeusz Niedziaek, Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski. Ks Kapelan gminny straakw Stanisaw Czachor. Dyrektor Biura Poselskiego Posa Jerzego Paula - Natalia Sztaba. Prezes OSP Przdzel dh Adam Dubiel. Na zebraniu odczytano sprawozdania z dziaalnoci naszej OSP za rok 2020, wybrano nowy Zarzd, Komisj Rewizyjn i przedstawicieli oraz delegatw do Zarzdu Gminnego. Zostay wrczone statuetki i upominki za najwikszy udzia w akcjach w roku 2020. Nowy zarzd przedstawi plany na rok biecy oraz nadchodzc kadencj.

Wybrany Zarzd w skadzie:

W dniu 25.06.2021 po godzinie 10 odbya si Inspekcja gotowoci bojowej naszej OSP przeprowadzona przez zesp kontrolny z KP PSP Nisko

W dniu 23.06.2021 r. po zakoczonym meczu w pice nonej, druhowie naszej OSP przypomnieli sobie zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ktre poprowadzi ratownik medyczny Bartosz Kaczorowski (Podkarpackie Centrum Usugowo-Szkoleniowe KAMED). Przewiczono wiele wanych kwestii dotyczcych udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, m.in. resuscytacj kreniowo-oddechow u noworodkw i dzieci. Bardzo dzikujemy prowadzcemu za powicony swj czas oraz podniesienie wiedzy z zakresu KPP naszym straakom.

W dniu 19 czerwca br. o godzinie 17:00 (po zakoczonej akcji) zebralimy si w remizie, aby udoskonali obsug motopomp posiadanych na wyposaeniu naszej jednostki wykorzystywanych podczas dziaa powodziowych, zalanych piwnic czy podtopie. Skupilimy si gownie na
 obsudze i przegldzie posiadanych motopomp. Praktyk doskonalilimy nad rzek Rudna w okolicach "Myna".

stan budowy w miesicu czerwcu 2021 roku.


W dniu 8 maja 2021 r. po raz kolejny wczylimy si w lokaln akcj sprztania rzeki San i jej otoczenia. Akcja zostaa zorganizowana przez Lokaln Grup Dziaania „Partnerstwo dla Ziemi Niaskiej”. Przy okazji sprztania doskonalilimy obsug odzi motorowej z zakresu ratownictwa wodnego przy obsudze sonaru do poszukiwania zaginionych osb w ciekach wodnych.


W dniu 4 maja 2021 roku, Dzie Straaka rozpoczlimy od zapalenia zniczy na grobach zmarych straakw. Nastpnie, jak to w tradycji u nas zostao zapisane uczestniczylimy w uroczystej Mszy witej w intencji straakw oraz ich rodzin. W trakcie Mszy w. wysuchalimy piknego kazania. Z tego miejsca pragniemy podzikowa ks. Proboszczowi oraz ks. Wikariuszom za pikne kazanie, sowa otuchy oraz yczenia.

W 2021 roku tegoroczne wita jak i poprzednie w 2020 roku przejd do historii. W zwizku z wprowadzonym stanem epidemii i duym wzrostem nowych przypadkw zakaenia, w uzgodnieniu z Ksidzem Proboszczem naszej Parafii, podjlimy decyzj o nie wystawianiu w tym roku Honorowej Warty przy Grobie Paskim. Mielimy na uwadze bezpieczestwo wasne i naszych Parafian. Nasi straacy maj w pamici lata ubiege: przygotowania do Warty, prasowanie koszul, czyszczenie butw, hemw, wiczenie zmian, ognisko obok kocioa, wsplna Msza Rezurekcyjna oraz podzielenie si jajkiem i skadanie ycze - to chcemy bardzo wspomina.

W tym roku kolejny raz pozostaje nam spdza wita indywidualnie, ale mamy nadziej, e przyszoroczne wita Wielkanocne spdzimy, jak to miao miejsce w latach ubiegych.

kolizja 26.03.2021r

W ostatnim czasie pogoda pozwolia na prace przy naszej nowej remizie. Zdjcie wykonane w dniu 27.02.2021r ze strony www.rudnikns.pl

W dniu 23 lutego delegacja z naszej OSP uczestniczya w pogrzebie dh Krystyny Ptak dawnego czonka zarzdu naszej jednostki.

W dniu 19 lutego delegacja z naszej OSP uczestniczya w pogrzebie dh Leszka Sentrlaicha Skarbnika OSP Wlka Tanewska.

Dobro. Im wicej go dajesz tym wicej dostajesz”.❤️ ❤️ ❤️  Wreszcie jest i u nas !!!!! ?? ?? ??‍?? ??

Od pewnego czasu coraz bardziej popularne staj si pojemniki do zbierania plastikowych nakrtek na cele charytatywne. Od dnia wczorajszego przed nasz remiz OSP pojawi si pojemnik na plastikowe nakrtki w ksztacie remizy straackiej. Takiej inicjatywy podja si grupa naszych straakw z OSP Rudnik nad Sanem, widzc brak takiego pojemnika w naszej okolicy. Pojemnik na nakrtki wykonali nasi straacy dobrowolnie z pomoc przyjaciela naszej OSP, powicajc wiele godzin swojego wolnego czasu. Cel zbierania nakrtek jest szczytny, poniewa nakrtki zbierane bd na pomoc chorym i niepenosprawnym dzieciom. Zapraszamy do gromadzenia plastikowych nakrtek i wrzucania je do tego wanie pojemnika, ktry znajduje si przy naszej remizie straackiej (ul. Grunwaldzka 15 w Rudniku nad Sanem). Prosimy kadego o udostpnianie !!! Pomaganie ley w naturze NAS wszystkich❤️ !!!

zawalony dach w dniu 03.02.2021r

sople i nawisy niene 27.01.2021

07.01.2021 wypadek DK nr 77

Kalendarz na 2021 rok