Jak przekazać 1% dla OSP RUDNIK NAD SANEM poprzez Związek OSP RP

Kampania 2016 „ 1% na rzecz  OSP Rudnik nad Sanem poprzez Związk OSP RP„ w siedmiu odsłonach

1. Jako OPP wybieramy Związek OSP RP Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do 1% podatku w 2016 roku. Sprawdzić to można w serwisie informacyjnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-/), bazie organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl), czy na stronie (http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html).

2. W zeznaniu podatkowym wpisujemy - NR KRS 0000 116 212. Formularz: PIT-28 - poz. 134 PIT-36 - poz. 323 PIT-36L - poz. 94 PIT-37 - poz. 137 PIT-38 - poz. 57 PIT-39 - poz. 51

3. Wyliczamy kwotę 1 procent i wpisujemy: Wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku należnego tj. naszego zobowiązania podatkowego do urzędu skarbowego. Kwota może być mniejsza ale nie większa. Obliczanie podatku nie jest trudne. Należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykład: podatek należny wynosi 1.957 zł to 1% wyniesie 19,57 zł – wnioskowana kwota wpisana do formularza to 19,50 zł. Gdyby kwota z 1% wyniosła 19,53 zł to przekazać należy po zaokrągleniu w dół również kwotę 19,50 zł. Formularz: PIT-28 - poz. 135 PIT-36 - poz. 324 PIT-36L - poz. 95 PIT-37 - poz. 138 PIT-38 - poz. 58 PIT-39 - poz. 52

 4. „Cel szczegółowy 1%”. W informacji uzupełniającej możemy wskazać konkretny cel, na który możemy przeznaczyć nasze pieniądze z 1 % podatku. Wskazujemy Ochotniczą Straż Pożarną w Rudniku nad Sanem i stosując skrót wpisujemy: nazwę OSP ………i jej dokładny adres z kodem pocztowym. OSP RUDNIK NAD SANEM 37-420 Rudnik nad Sanem ul. Grunwaldzka 15.  Formularz: PIT-28 - poz. 136 PIT-36 - poz. 325 PIT-36L - poz. 96 PIT-37 - poz. 139 PIT-38 - poz. 59 PIT-39 - poz. 53

5. Wyrażam zgodę. To kolejna specjalna pozycja w informacji uzupełniającej, w której możemy wyrazić zgodę na przekazanie przez urząd skarbowy naszych danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu) Związkowi. Wystarczy w deklaracji zaznaczyć kwadracik: Formularz: PIT-28 - poz. 137 PIT-36 - poz. 326 PIT-36L - poz. 97 PIT-37 - poz. 140 PIT-38 - poz. 60 PIT-39 - poz. 54

6. Dodatkowe informacje. W tej części informacji uzupełniającej możemy podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem ( telefon, e-mail): Formularz: PIT-28 - poz. 138 PIT-36 - poz. 327 PIT-36L - poz. 98 PIT-37 - poz. 141 PIT-38 - poz. 61 PIT-39 - poz. 55

7. Ostatecznie prawidłowo wypełniony PIT w stosownym terminie składamy w urzędzie skarbowym oraz w całości płacimy podatek należny najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania. Wpisanie w zeznaniu podatkowym numeru KRS: 0000 116 212 i kwoty 1% jest równoznaczne ze złożeniem „Wniosku o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie". Poprzez wpisanie celu szczegółowego pozyskana kwota 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspiera działania OSP. Obowiązku wypełniania w deklaracji podatkowej wyżej wymienionych pozycji nie mamy. To nasza dobra wola. Jednak dzięki niej wspomagamy system dystrybucji zgromadzonych środków finansowych z 1% przez Związek. Środki te zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” stawiane są do dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych. Oddziały Wojewódzkie ZOSP RP zgodnie z wolą OSP finansują wskazane cele statutowe do wysokości pozyskanych wpłat z 1%. Związek wykonując zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej ma również na celu zabieganie o dodatkowe źródła finansowania. Wykorzystując „instytucje 1%” Związek pozyskuje środki finansowe, które przeznacza na działalność statutową OSP. W ten sposób OSP ma dodatkowe środki finansowe a podatnik bezpośrednio ma wpływ na co chce przeznaczyć 1%. Jak co roku i w tym 2016 ponownie zachęcamy do włączenia się w kampanię: „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” i jednocześnie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

 

źródło www.zosprp.pl