OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W RUDNIKU NAD SANEM
UL. GRUNWALDZKA 15 TEL 15 8762098
ZAŁOŻONA W 1876 ROKU, W KSRG OD 1995 ROKU